Monthly Archive: Tháng Chín 2017

Tiền bạc, danh tiếng có là gì so với tấm lòng, sự kiên trì cùng con vượt qua bệnh tật của những ngôi sao này

Nếu ở Việt Nam có người bố Quốc Tuấn 15 năm đồng hành cùng con trai chữa bệnh, ở Trung Quốc có Lý Á Bằng dành hết thời gian, tiền bạc để chăm lo, chữa bệnh cho con gái mắc…
Read more